Stukkies


Wat woj? Wai hebt veur je:

 • breiven "Op en om de Helterbult" (met Grietje Clewits in de Leikster Kraant, 31-12-1948 t/m 9-12-1950)
		waorin Jan Hennerk en Alaidoa oet Roon breiven schreven met het naor Hengelo verhoesde stel Mans en Hillechie.
		
 • breiven "Beste..." (met Hans Heyting in Oeze Volk, december 1956 t/m juni 1959)
		waorin Jan Hinnerk en Alaaidao (Jan Henderk en Aliedao) oet Rowol breiven schreven met Mans en Hillechie uit Börger
		
 • breiven "Van Kwietnieters en Kweitneiters" (met Wim Beereboom in de Leikster Kraant, 4-11-1961 t/m 4-3-1962)
		waorin Haarm Jan en Annechie oet Roon breiven schreven met Tjeerd en Diene oet De Leik
		
 • stukkies "Van de Drentse Schrieftaofel" in de DAC (1967-1968 en 1980-1983)
 
 • verhaolen over Bastiaon Brobbel (1980-1991)
		 
 • stukkies over het Drins "Plak veur Plat" in het Roder Journaal (14 maol van 7-12-1982 t/m 10-4-1984)
 
 • stukkies "Drenthen over Drenthe" in het Neisblad (1983-)
 
 • breiven van Wietske Knorringoa (1987-1991)
  
 • nooit oetgeven tiedschrift " 't Oegelie" (1988)

 • van alles wat (verhaolen)

 • nog meer meer gedichten en leidies

Host alle stukkies binnen met een scanner overzet oet tiedschriften of van de op pepier tikte verhaolen.
Omreden dat de computer daor wel is muite met had, mus der achternao vaok nog wat an verbeterd worden en dat is neit altied goud gaon...