Noorderhoogebrug, 8 juli 1987

 

Beste Wietske Knorringoa, of Knorrengoa,

 

Deur aal dij male boudel mit Radio Noord was k der nog hail nait aan toukommen om joe weerom te schrieven. En nou lopt de kop mie hailemoal om want nou het Marga Kool as n soort van Middeloarster zok in de stried worpen om te kieken wat veur gouds ze veur ons doun kin. Elkain is doar slim deur ruird, benoam de Drentse schrievers om dat zie t zo mooi uut heur noam zegd het. Huiven ze t zulm nait meer doun ja.

 

Wie vinden t mooi dat ie joen braiven noar ons 'onderhaandse bladje' stuurd hebben want ie zeden t zulf al dat wie der nait veul Westerketaars in hebben. Mor dat der allain mor Veenkolonioals en Hogelandsters instoan zol dat moutve toch even rechtzetten. Wie binnen der nog wel zo groots op dat wie regelmoateg wat ploatsen maggen van Peter, de Bard van t Noordenvelde!! Nou wie t doar traauwens toch over hebben: wie vinden t nait zo mooi van joe dajje Peter zien schriefmesjien bruken zunder dat hai doar wat van ofwait. k Heb hom der noar vroagd en hai wos van niks. Jannie Buurt, dij elke moand de noagels van joen tonen knipt, knipt zeker ook dij van Alke? Ja, ja, Peter het ons al ais schreven dat e hail wat mit heur te stellen het, sikkom net zoveul as mit de schildpadden en de hond.

 

In elks geval, joen braiven willen wie wel groag ploatsen in Krödde. Of t Letterkundeg genog is? Wie binnen n Grunneger tiedschrift, en dat t Letterkundeg wezen mout, staait naargens. Aans zollen aal dij roare verhoalen over dij jong, dij Ebbert Venemoa, der ja ook nait in kinnen! In de pedaalemmer sodemietern wie zeker niks, want dij zit al vol mit roet en krödde dat mien Frits uut de toene ropt het.

 

Eddie de Jonge, dij nou bie ons in Redaksie kommen is, zol joe as antwoord nog n echte mooie braif schrieven; dizze is zo mor even tussendeur. En, o ja, wie willen vanzulf wel eerst even twij rieksdoalders op ons postrekentje hebben, zet der mor bie: braiven Wietske Knorrengoa. Dat is din vot veur de eerste twij; ain per braif, dat kin joe de kop nait kosten, wel?

 

En joen verske vinden wie hail schier, mag dat ook in Krödde? t Riemt ja zo aldernoarste mooi, doar binve wild op. Stuur t mor rusteg noar De Wedstried, want joen twijde braif komt toch pas in december of meert in Krödde. Tegen dij tied hebben ie vast al wel de Eerste Pries wonnen!

 

Mit vrundelke grouten, ook aan Brechtje Stuut,

 

P. S. t Ploatsen van t riemke kost joe niks ekstroa, dat is inbegrepen!

Hanny Diemer

 


 

Rowol, 13 juli 1987

 

An de Redactie van Krödde

Groningerweg 9

9738 AA Groningen.

 

 

Hoogoetgesloapen Redactie,

 

Het muit mai meer as ik je zeggen kan daj zo mooi oetfigeleerd hebben dat die verrekte hoofdletter I op mien schriefmezien krek zo verzakt is as op die van Jannie Buust (met een S hör, Hanny) Ik haar vanzölf even noar mien buurman goan moeten. Mor wel kan nou ok dinken daj een olle breif oet t archief hoalen zulden om te vergelieken! Mien komplemint veur zuks hoogstoand hazzenwaark!

Ik was eingelk van zins joe een moand of wat mooi in ‘t ongewizze te loaten over de persoon van Wietske Knorrengoa. Ik haar mai der zó op vernuverd om joe op de redactievergoaderings iederkeer mor weer roaden te loaten wel of dat wel wezen kun!

 

Nog even een poar dingen:

Ik heb nog wat noadocht over de aachternoam van t olle minsk. t Liekt mai toch mooier tou om heur mor KnorrEngoa te fluimen en niet KnorrIngoa. Ze staait op t gemeintehoes vanzölf wel inschreven as

Knorringa, mor de minsken zeggen allemoal Knorrengoa tegen heur. Kuj van die i in t handschrift gien e moaken?

Dan wol ik geern in t riemke aachter de zin: "Veur mien glaas” nog een punt hebben. Aans zuj t soamentrekken kunnen met de volgende regel en dat is de bedouling neit.

Aj t aal oafdrukken willen in joen “onderhaands bladje” dan za‘k veur dizze keer wel twei rieksdoaler overmoaken. Doar moej dan mor gevulde kouken veur kopen veur de redactievergoadering. Mor zeg er mor niks van tegen Alke!

‘t Is toch niet de bedouling om mien noam er bai te zetten, he? Dan is veur de lezers de lol er oaf en de kopstukken van de Grunneger bewegen zulden wel zeggen: “Wat moet zo'n Noordenvelder bai ons in t Westerketaair?”  En de Drinten zulden wel roazend wezen omdat zo’n Noordenvelder over de grins van t Olle Landschap gaait! Dou dat daarom mor niet!

Alke en ik hebben een bult lol had met Wietske en ik hoop van joe ‘t zö1de.

 

Met veul groeten oet Kornhorn e.o.

 


 

Rowol, 19 oktober 1987

 

 

AN Hanny Diemer (en Frits)

 

 

Beste lu,

 

Jim sellen wel begriepen dat ik hiel slim bliede was mit joen briefke! Dat de minsken uut t Westerketier so iennomen wassen mit dat stukje van mij in jim bladje Krödde.

Die Sape Zwama heb ik al n briefke stuurd. Een ofschrift er van sluut ik hier bij ien. Din wieten jim krekt wat ik hom schreven heb ja. Ik wiet niet of er mij weerom schrift vansels, mor ik wil jim wel vertellen, da ‘k er slim beneid noar bin wat of er van mien schriefsels seit.

Ik wol nog even seggen dat jim niet vergeten moeten boven t tweede stukje van mij te setten van "Beste Redaksie," aans solden de lezers van Krödde ja niet begriepen dat ik t aaldeur tegen jim heb en niet tegen de lezers ien t algemeen. Willen jim doar wel om dinken?

 

En din wol ik ok nog geern even wieten wat of Hanny wel tegen Jannie Buust het (die alle moanden de noagels van mien toonen knipt) Eerst schol ze t aarme wichtje uut veur Jannie BuuRt en nou nuumt ze heur weer Jannie BuuRDE ! Nou moet t toch niet mooier worden, niet? 't Wicht hiet Jannie BUUST!!! Ien t Hollands hiet ze Buist vin aachtern en da's een noam die ien t Westerketier n hiele bult veurkomt.

So, nou eerst mor weer de groeten (ok van Alke en t aander ongedierte)

 

P.S. ‘t Boukie van Henry Hes vin ik heil mooi!

 

Peter