De Drei Podagristen 

	Van Koevern wazzen ze naor Bentheim tou gaon 
	Drei man, die an 't podagra leden 
	De pien was zo groot en de rit was zo laank
	De weg was zo min en zo haard was de baank 
	Mor het waoter daor hölp, naor ze zeden

	Van Koevern wazzen ze naor Bentheim tou gaon 
	En drei lange maonden daor bleven 
	De kwaol was genezen, ze gungen op pad 
	En wat ze beleefden in dörp en in stad 
	Dat hebben ze oetvoerig beschreven

	Ze trokken deur 't Lantschap, de stok in de haand 
	En hebben van alles bekeken 
	Folklore, historie, de zangerge taol 
	Van 't volk dat er leefde en wat allemaol 
	Nog zo eigen was in dizze streken

	Ze trokken deur 't Lantschap, de stok in de haand 
	Er was ja zo veul te beleven 
	Wat Picardt vertelde in zien olle kroniek 
	Verhaolen van vrouger met veul romantiek 
	Daor wör in heur bouk over schreven

	D.H. van der Scheer, Harm Boom, Lesturgeon, 
	Drei Drinthen om wies op te wezen 
	Ze luipen veurop, aal was voutjicht heur kwaol 
	En luiten historie, folklore en taol 
	Van Drenthe deur Drenthen weer lezen

(Noorddrents dialect)

Tekening: Huub Linssen / Tekst: Peter van der Velde


Deze Coevorder rijmprent werd vervaardigd ter gelegenheid van de jaarlijkse zitting van de "Picardt-Club"
in het Kasteel, op Ganzenmarkt -9 november 1981- op initiatief van de Slotvoogd van Coevorden.