Drentse Indrukken: schetsen-verhalen-gedichten


TREKKERSPOOR

Trekkerspoor over de es
Kronkelt vot naor 't onbekinde
Daor de boer zien peerden minde
Vrouger veur zien vouer mes
Veur zien vouer spaar of knollen
't Naaie kuj niet tegenholden
Trekkerspoor over de es...


LEID'IE

Ik trok deur de wereld 
Naor oost en naor west
Ik heb heil de wereld bekeken
Mor ok aal bevuil het mai overaal best
Ein ding haar ik gauw in de reken:

(keerzang:)
	Al trok ik de wereld deur 
	Gien stee wol ik ruilen veur
	Dat plak bai die baanderdeur
	Daor ik speulde as kind.

Ik trok deur de wereld
En veul heb ik zein
En honger en dörst zaag ik lieden
Ik zag heil wat weelde mor dat niet allein
Ik zaag heil wat onrecht bai tieden

(NB. De "keerzang" was ook het refrein van een liedje dat het nooit gehaald heeft...)


BAAIEKöRVEN

Hij stun bai de staal
Daor de körven in stunden
Hij stun daor en hij keek
Naor aal zien honderddoezend vrunden
Die veur hom de hunnig vunden
Hunnig oet de heile streek


WINTER OP DE HAAIDE

Weer wör het winter op de haaide
Het vroor dat 't knapte en het snaaide
En 't heile veld lig dood en stil
Mor aal die kolde duurt mor even
Van 't veurjaor gaait weer alles leven
Dan wordt de winter weer verdreven
Omdat het leven wieder wil


SPEENKRUUD

Onder de heeg 
In d' olde hof
Daor kun 't wel maitied weden
Daor bluien
Onder 't stiekelholt
De speenkruudbloumpies
Geel as gold
As in de Hof van Eden


APPELBOOM

De appelboom bluit
En de liester die fluit
Ik kan ja van bliedschop wel zingen
De appelboom bluit
En de hof ruk zo zuit
En mien hart staait baizetten op springen