UIT DE BEGINTIJD VAN ROET

Nadat Peter van der Velde een bijdrage had aangeleverd voor het eerste nummer van Roet kreeg hij de volgende reactie:
	
										Grunning, 16 mei 1979
	
	Beste Gerriet Gaanzeveer,
	
	Met oe kunt wij veuroet, daorum krieg ie et eerste nummer van Roet vergeefs, schoonwal wij 
	poszegels ait broeken kunt (wij hebt slim verlet van centen!)
	Et muit oes dat ie dit nummer zo late kriegt, mar wij weinst oe altwisse veule wille.
					Met Draense groetnis,
					AW

					
Dit briefje leverde het volgende tegenbericht op:

	Rowol, 19 juni 1979 
										An de Redaksie van "Roet"
										Letterkuundig Tiedschrift 
							
	Beste Redaksie, 
	
	Allereerst van haarten bedankt veur 't eerste nummer da'j mai met zo'n vrundelk breivie toustuurd hebben. 'k Wil vanzölf 
	ok geern 't tweide nummer lezen en daorom stuur ik je hierbai 'n pepiertie van vief gulden. 
	'k Heb mai aal even ofvraogd hou o'j 't waogen duren om 'n "Letterkuundig Tiedschrift" oet te geven in een landschop waor 
	host gien "Letterkuundigen" omlopen. 't Liekt mai stoer tou om 't blad iedermaol vol te kriegen. 
	As ik 't goud begrepen heb is de inhold van 't eerste nummer nogaal an de satyrische kaant. En da's nog veul stoerder as 
	"Letterkuundig met 'n Hoofdletter". Want daor moej slim met oppassen om 't mooi to hollen! Satyre is 'n fiene juffer!
	Dan wo'k nog geern weiten wat o'j met "Roet" bedoulen. Is dat 'n roet, waor'j deurhin kieken of is 't onkruud op de akker? 
	En wieder wo'k nog even zeggen dat as ik zo'n kop haar as joen hoofdredakteur, da'k dan veur gien geld mien foto op 't bleud 
	ofdrukken laoten haar.
					Met vrundelke groeten, 
					Gerriet Gaanzeveer

					
En de reactie van de redactie:	

										Grunning, 27 juni 1979
	
	Beste Gerriet Gaanzeveer,
	
	Stief bedankt veur oen brief en et geld. Oen opmarking dat er hoaste gien "Letterkuundigen" omlopen zullen in Drente, is -as 
	wij hoopt- nao een antal nummers van Roet niet waor meer. Wij kent, um zo mar is wat te numen, een dichter die een gedicht 
	schreven hef (een echt rondeel) over de knollen van Schoonlo. Ok "Ze hadden op de deel hom vonden" en "Wai" is lang gien mal 
	spul. En dat hebt wij et achil nog niet had over Jan Hinnerk en Alaaidao. D'r is wal talent. Wij hoopt dat wij et vienden kunt.
	Wat de name 'Roet' anbelangt. D'r bint veule meugelekheden. Et is zölfs et Drents letterkuundeg tiedschrift.
	Van Vosbargen mus ik oe nog zeggen dat e krek zien nuverste foto uutzögt haar. Et mannegien kun wal raeren. Mar goed, as 
	hij et in et zin kriegen mug om oe satiries an te pakken, dan probeert wij hum tegen te hollen.
	Laot wat van oe heuren!	
					Met Draense groetnis,
					AW

					
De volgende bijdrage arriveerde binnen drie dagen

										Rowol, 30 juni 1979 
	
										An de Redaksie van "Roet"
							
	Beste Redaksie, 

	Bedankt veur 't tweide nummer van Roet (wat dat dan ok wezen maag). As 't daarde nummer oetkomp wil ik dat ok geern hebben!
	As ankommend dichter gaait 't mai krek as Greet de Jong. Ik bin ok slim huverig om mien Waark (met 'n Hoofdletter) in te sturen.
	Mor nou ik van Roel Reyntjes "Met Turkish Airlines hen Istamboel" lezen heb, heb ik ok zowat (mor dan in 't Drins) pebeerd.
	As 't geschikt is om in Roet opnomen te worden dan ku'j dat (vergeefs) wel doun!

					Met vrundelke groetn, 
					Gerriet Gaanzeveer
		
en dan volgt het gedicht "Op fiets naor Vreis" (Trekwaark blz. 94) met als opmerking:	

	En onneran ku'j misschie nog zetten
	"Veur wel onbekind is in Noordenveld:
		Bun en Win = Bunne en Winde
		Dunnern = Donderen
		Vreis = Vries"
					't Beste!


("AW" was redacteur Anne Woldhoek/MK)