Alfabetische index  TREKWAARK

 

Informatie: bladzijde, titel, bron, waarschijnlijke ontstaansdatum en eventuele achtergrondgegevens.

De vermelding (L) achter de ontstaansdatum betekent dat het een liedtekst is; soms is de oorspronkelijke

melodie niet meer bekend.

(N) betekent dat het nummer op de LP “Noordenveld” staat.

Een aantal liedjes is te beluisteren via een “hyperlink” (onderlijning). Klik hierop met de linker muisknop.

 

  99. Ach schrievers - Als Mr. P. in Roet, juni 1980

  53. An anerkaant van ’t deip (1) - 1950

117. An anerkaant van ’t deip (2) - Krödde, september 1985

  46. Annechie - Bonte Bitse Cabaret, 1946 (N)

        Na de bevrijding in 1945 verschenen in Nederland de eerste nylons, die zeer gewild waren

  89. Annechie oet mien klas - ±1975 (N)

  22. As ’t Maitied wordt in ’t Noordenveld - Bonte Bitse Cabaret, 1946 (L)

  87. Astoe es wies wast - ±1980 (N)

124. Balladette - Gedicht aan Ton Peters, maart 1993

        Versvorm balladette, het voorgeschreven rijmschema is afkomstig van Drs. P.

125. Berend Botje - Gedicht aan Ton Peters, maart 1993

   Geschreven naar aanleiding van een tv-reclamespot van Hooghoudt

114. Bokma - Roet, november 1984

  60. Bromfiets - Als Maalhibbel, 1951

  97. Bundel - Als Gerriet Gaanzeveer in Roet, juni 1980

   ‘H.B.’ is J. Hollenbeek Brouwer, Drents gedeputeerde 1970-1989

   Het verhaal is door Harm Dijkstra in 1998 op muziek gezet.

  23. D’olle torenklok - Bonte Bitse Cabaret, 1940 (L)

  84. Dan maag ik geern - Revue schoolfeest Roderwolde, mei 1971 (L)

129. De bron - Oeze Volk, oktober 1996

        Eerder verschenen als gedicht voor prof. Prakke in het blad Roon, 1978 nr. 3

  38. De molen van Slaperstil - Zolderzang nr. 29, 1942

   Geplaatst op het prikbord van RoBaVer, de personeelsvereniging van de Rotterdamsche Bank te Groningen

  78. Die olle schoul - Revue schoolfeest Roderwolde, mei 1971 (N)

  42. Dieverbrug - Gezongen vanaf een boerenkar, herfst 1944 (L)

        In een handgeschreven versie bevat het lied nog een vierde couplet.

121. Dino - Schoolkrant Roderwolde, 1990

  52. Doargunners - Provinciaal maandblad Drenthe, november 1947 (de oudst bekende versie is van 21 juni 1945)

        Naar aanleiding van de publicatie werd het dichten op advies van Jan Naarding hierna serieus opgepakt

102. Doe gungst allein - Als Mr. P. in Roet, juni 1981

113. Doedelzak - Krödde, september 1984

126. Drintse Dichter -‘Grammieterg Leid’ie’ aan Ton Peters, oktober 1993

   Wijze: Klare, wat heeft er uw hartjen verlept (P.C. Hooft)

132. Een Drinse schriever - (onb.)

  27. Einpeerdsboertie - Bonte Bitse Cabaret, 1943 (N)

  72. Emigrant - Oeze Volk, februari 1962

  76. Geld - Oeze Volk, maart 1968

110. Geliek - Roet, januari 1983

109. Haarst (1) - Oeze Volk, januari 1983

119. Haarst (2) - Krödde, december 1986

133. Haarst (3) - oktober 1993

  56. Haartzeer - Provinciaal maandblad Drenthe, juni 1950, ‘Dialect van Roden’

  40. Herinnering - Ontstaan tijdens een busreis naar de Veluwe, 1949 (N)

  69. Hunebed - Oeze Volk, augustus 1960

  98. Ik bin zo wies - Als Mr. P. in Roet, juni 1980

   Gebruikt als tekst van het winnende lied op het eerste Drents Liedjesfestival, mei 2012

115. Ik wol nog zoveul doun vandaog - Roet, juni 1985

  28. Ik zoek een eenvoudig pension - Bonte Bitse Cabaret (L)

        Waarschijnlijk al in 1938 gezongen in de tijd als hospitant aan de Scheepstraschool

  47. Jeichie van ’t Dunnerboerveld - De Bekketrekker, 1948 (N)

100. Kinderleid’ie - Als Mr. P. in Roet, maart 1981

137. Knapzakroutelopersleed - Uit de nooit verschenen bundel ‘Daartig in ’n stieg’, ±1985

        Versvorm sonnet, geschreven in de tijd van opkomst van de Drentse knapzakroutes

  91. Knollen van Schoonloo - februari 1977

   Versvorm triolet, geschreven naar aanleiding van een gesprek met Entjes, Heyting, Kocks en Nijenhuis over

   het gebrek aan vernieuwing in het Drents

  24. Kom, Marie - Bonte Bitse Cabaret, 1941 (N)

        Dit is het eerste liedje dat voor het B.B.C. geschreven werd

  34. Komedie - De Bekketrekker, 1948 (L)

  85. Koppermaandag - Havelte, januari 1971

        Geschreven op verzoek voor de jaarlijkse Koppermaandagviering

  65. Krummelies 1

        Strikken - Oeze Volk, september 1958

        Praktisch - Oeze Volk, oktober 1958

        Stadsvolk - Oeze Volk, oktober 1959

        Televisieshow - Oeze Volk, januari 1976

123. Krummelies 2

        Hoesiesslak

        Laf

        Vermot

118. Leid’ie - Roet, maart 1981 (in iets andere notatie)

  79. Leikstermeer - Revue schoolfeest Roderwolde, mei 1971 (L)

134. Licht verzie - mogelijk in een brief aan Ton Peters uit 1993?

111. Lichte maon - Roet, april 1983

        Geschreven omdat Oeze Volk door Bart Veenstra altijd op de zelfde manier in elkaar gezet werd;

        op deze manier was kritiek mogelijk zonder ruzie te krijgen

  32. Lienkoukkisten - De Bekketrekker, 1948 (N)

  36. Maalhibbel - ‘Koeskas, liedjes voor de zondag’, prikbord Rotterdamsche Bank, 1941

  77. Maitied (1) - Oeze Volk, juli 1969

130. Maitied (2)

  20. Margriet - 1939 (L)

  95. Midwinter - Oeze Volk, februari 1980

  30. Mien Annechie - ontstaan voor 1940

  86. Mien dörp - ±1975 (N)

  55. Mien Opa - Provinciaal maandblad Drenthe, december 1949:
   Dialect van Roon. ’Redactionele toevoeging: Men beschouwe dit gedichtje louter als Noord-Drentse poëzie en

        niet als uiting tegen de rijke Groninger grondbezitters, want als zodanig is het allerminst opgenomen. R.D.M.’

112. Muilijk - Oeze Volk, januari 1984

  68. Mulder - Schoolkrant Roderwolde, december 1959

  90. Naaijoar - Naaijoarswins, 1976

  19. Noordenveld - Bonte Bitse Cabaret, 1946 (N)

  88. Notoabel oaf - 1985

  80. Notoabelen - Revue schoolfeest Roderwolde, mei 1971 (L)

  64. Octobermaand–Drenthemaand - oktober 1956, later ook in het Nieuwsblad van het Noorden en de Leekster

        Courant van 3 oktober 1959

        De Vrouwelijke Hulpverlening organiseerde de jaarlijke collecte, waarbij een aantal keren een gedicht verscheen

  26. Oet - 1946

  96. Old en Naai - Roet, juni 1980

116. Oljaorsaovendgedachten - Voorgelezen bij Radio Drenthe, 1985

101. Onbegriepelk - Als Mr. P. in Roet, juni 1981

  58. Ons Jobkie - ±1980 (L)

  94. Op fiets naor Vreis - Als Gerriet Gaanzeveer in Roet, oktober 1979

        Geschreven naar aanleiding van een gedicht van Roel Reijntjes

  44. Op Ronermaark - 1939 (N)

        De Rodermarkt wordt gehouden in Roden op de vierde dinsdag in september

104. Poëet - Als Gerriet Gaanzeveer in Roet, december 1981

  71. Poesiealbumversies -  ±1950

107. Rondeel (1) - Krödde, juli 1982

        Versvorm triolet , geschreven naar aanleiding van sonnetten van Simon van Wattum over Christien

108. Rondeel (2) - Krödde, juli 1982

        Versvorm triolet

  31. Ronermaark - Leekster Courant, 24 september 1941

        Het was toen nog gewoonte om o.a. voor de Rodermarkt geel zand om huis te strooien

  61. Ronermaarkriempies - Selectie van de jaarlijkse rijmpjes in de Leekster Courant in de week voor de Rodermarkt

        als reclame voor café Hecker in Roden, 1965

  73. Schipsloot - Schoolkrant Roderwolde, februari 1964

  50. Schooltragedie - Gezongen tijdens de onderwijsvernieuwingscursus Overcinge-Havelte, 1946 (L)

  82. Schotsie lopen - ±1985

  57. Schoulklas - OLS Steenbergen, 1947

  66. Slepers - Schoolkrant Roderwolde, januari 1959

120. Tied - ±1990

  17. Trekwaark - Oeze Volk, januari 2003 (geschreven rond 1980)

  39. Tuut - 1943

  37. Veni, Vidi, Foetsie - Zolderzang no. 27, prikbord Rotterdamsche Bank, 1942

        Versvorm sonnet. Het is een parodie op ‘Ik ween om bloemen…’ van Willem Kloos

  35. Verduisteringsmaatregelen - Prikbord Rotterdamsche Bank, 1942

        In de Tweede Wereldoorlog werd het blinderen van ramen verplicht gesteld

  45. Verloren illusie -Bonte Bitse Cabaret, oktober 1945 (N)

        De oorspronkelijke titel luidde: ‘‘Da’s maal!’, maar ook eens ‘Veranerd’

122. Veur Gerard - Geschreven ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de dichter-schrijver Gerard Nijenhuis,   

        januari 1992. Versvorm sonnet

  43. Voor later - Dieverbrug, 1944

138. Vrouger en vandaog - (onb.)

  70. Vrouwlu - Geschreven voor Oeze Volk, maar niet ingezonden, 1980

  74. Wai - Oeze Volk, februari 1965

        Het gedicht heeft de vorm van een vliegende vogel

  51. Wasdag - 1939 (L)

  93. Weerom - Oeze Volk, augustus 1977

  75. Wees wiezer, jong - Oeze Volk, juli 1965

  81. Wichterverdreit - ±1970 (L)

  62. Wie timmert aan de weg, die heeft vaak veel gezeg - Schoolkrant Roderwolde, april 1958

103. Wiinst - Oeze Volk, augustus 1981
   Ingezonden op 1 juni met de opmerking: ‘Beste M&B, Hier dan is weer ’n klaain verzie voor Oeze Volk.

        ’t Wör wel weer is tied dat er wat kwam, zu’j wel zeggen.’

131. Wind - Oeze Volk, september 2001

   Geschreven rond 1985. Het eerste couplet is later toegevoegd i.v.m. festiviteiten rond de Meulenkaomer van de

   molen Woldzigt in Roderwolde

128. Winter - Gedicht aan Ton Peters, februari 1995

        Versvorm sonnet

106. Winter op de Paaizermao - Oeze Volk, januari 1982

  67. Zaodbulten - Oeze Volk, september 1959

136. Zielsverdreit - Uit de nooit verschenen bundel ‘Daartig in ’n stieg’, ±1985

  48. Zo’n doodgewone meester - Gezongen tijdens de Onderwijsvernieuwingscursus Overcinge-Havelte, 1946 (L)

135. Zummer in Drenthe - Uit de nooit verschenen bundel ‘Daartig in ’n stieg’, ±1985

127. Zundagmörgen - Gedicht aan Ton Peters, november 1993

        Dit gedicht werd ook behandeld in één van de eerste verhalen van Bastiaon Brobbel

  92. Zuudvel en Mozambique - februari 1977

   Versvorm triolet

  54. Zwaarvers - Provinciaal maandblad Drenthe, september 1949

 

 

Achteraf doken er liedjes op waarvan de tekst niet is opgenomen in TREKWAARK, maar die nu wel zijn geplaatst op de website   www.petervandervelde.nl :

 

Bai Mans en Geertie - Bonte Bitse Cabaret, 1940 (L)

            Waarschijnlijk het openingsnummer bij uitvoeringen van het B.B.C., ook bij de Bekketrekker

De Bitse - Bonte Bitse Cabaret, 1940

De kop heurt er op (“De Koppige Drinthen”) - 1975 (L)

Ik bin de Post - Revue schoolfeest Roderwolde, mei 1971 (N)

In de maitied - (L)

Koppig Leid  (“Rowolmer die zullen er blieven”) - Revue schoolfeest Roderwolde, mei 1971 (N)

Mouder lop met stoeten - 1980 (N)

            Snel geschreven onzinliedje, toen bleek dat er nog wat ruimte over was op de LP “Noordenveld”

Ons Hillechie - (L)

Op de knivvelbeun - Bonte Bitse Cabaret, 1940 (L)

            Knivvelen = gniffelen, beun = bühne.

Ronermaark - 1978 (?)? (L)

Rowolmer die zullen er blieven - Revue schoolfeest Roderwolde, mei 1971  (L)

 

Bijgewerkt op 15-12-2020