Het lied "As 's middags de olle torenklok ludt..." (Trekwaark, blz. 23) werd gezongen door Aukje en Pietje v.d. Berg.