Verslag van de eerste uutvoering van het Bonte Bitse Cabaret.

RODEN - Verleed'n Zoaterdag het bai Germ de Vries het Bonte Bitse Cabaret zien eerste oetvoering geev'm veur 'n oetverkochte zoal. Wai zul'l dit verslag moar schriev'm in 't dialect, want in 't openingswoord is ons goud dudelk wor'n, dat wai ons doarveur neit schoam'n huiv'm, moar dat wai juust wies weez'n kun'n op ons mooi, eig'n toal.
De verwachtingen waz'n hoog span'n, moar wai weit'n zeker dat gien ein teleurgesteld noar hoes goan is. 't Was in ein woord een slim mooie oavmd. Haarm Kort zee, dat e zuks-wat nog nooit metmoakt haar. Wel haar ooit docht, dat dei Rooner amateurs zo'n oavmd geevm kon'n. 

Wai duur'n beslist neit zeg'n wat het mooiste was, het mooie douk of de zangnummers van alle wichter met mekoar, Van der Berg as örgeldraaier of Js. Douwes met zien opdringerige partnerin, Fokke de Vries met zien veurdracht, of het Leid van de Bitse, de zang van de gezusters v. d. Berg of Jan Huus en Js. Sluter met heur harmonikoa's, Mevr. de Vries-Oosterhuis en dochter met zang of Mien de Vries en Rieks Zuderveld met pioano en viool, de zang van Kee de Vries en Geertje Stel of de ollerwetse bruloft. Zeker is, dat het mooie douk veul baidroagn het veur 't welsloag'n van dizze oetvoering. En Van der Berg zörgde er veur, dat de heile oavmd as op rollegies luip. Alles wör boet'ngewoon goud en vlot ofwaarkt.
De bezuikers heb'm heur neit verveeld. Er was in de zoal een oetgeloat'n Roner stemming. Het was een oavmd zo deur en deur, van, veur en over Roon, dat het Bonte Bitse Cabaret volledig het doel bereikt het, dat het hom steld haar.

En veurdat Maayer zien witte hekkie weer opzöcht, het e oet noam van alle aanwezigen de metwaarkers van het Bonte Bitse Cabaret daank zegd veur dizze onvergetelijke oavmd in 't biezunder heur, van wel dizze oavmd oetgoan is: Fokke de Vries en P. v. d. Velde.
Vandoag, om half zeuvm, wordt er 'n tweide oetvoering geev'm, dei verleed'n Moandag aal weer oetverkocht was.


recensie Leekster Courant (geschreven door Peter van der Velde zelf)