Zaterdagavond had in café Germ de Vries de eerste uitvoering plaats van het "Bonte Bitse-cabaret", waarvan de medewerkers uitsluitend inwoners van Roden zijn.
Verschillende stukjes werden voor het voetlicht gebracht, dat bij het talrijke publiek zeer in den smaak viel. Een schildermedewerker had voor de tooneel-entourage zorggedragen, dat goed tot zijn recht kwam.

Agrarisch Nieuwsblad 15-01-1941UITVOERING BONTE BITSE CABARET

RODEN. In café Germ. de Vries gaf het Bonte Bitse Cabaret zijn eerste uitvoering. De zaal was reeds een week tevoren uitverkocht. Het Bonte Bitse Cabaret, onder welken naam een 17-tal "Roner" amateurs optreden, kan op een geslaagden avond terug zien. Het was een uitvoering, zoo door en door "van, veur en over Roon", dat het doel - een echt-gezellige avond voor het dorp - zeer zeker bereikt is. Alle optredenden waren afkomstig uit "Roon", de muziek en de decors van eigen origine.
Namen zullen we hier niet noemen, we zouden werkelijk niet weten, waar we moesten beginnen. Alles werd vlot en keurig voor het voetlicht gebracht.
De kaarten voor de tweede uitvoering op Zaterdag 18 Jan. waren reeds Maandag j.l. totaal uitverkocht en voor de derde uitvoering op Zaterdag 25 Jan. zijn nu reeds tal. van kaarten besproken.

Agrarisch Nieuwsblad 17-01-1941RODEN

Ook de laatst gehouden uitvoering in het café G. de Vries van het "Bonte Bitse Cabaret", dat zoo buitengewoon veel opgang heeft gemaakt, is uitstekend geslaagd. Deze zesde wekelijksche uitvoering was evenals alle vorige wederom bezocht door een 200-tal personen, zoodat in het geheel ruim 1200 menschen getuige zijn geweest van amateurs-kunst van het 18-tal ingezetenen der gemeente, dat met onvermoeide werklust op lofwaardige wijze er in is geslaagd om iets werkelijk bezienswaardigs te brengen in Roden en voor en door Roden in eigen taal.
Het meerendeel van de 18 schetsen, zangstukjes e.d. is opgevoerd en ten gehoore gebracht op een wijze, die inderdaad aller bewondering wekt.
Het tweestemmig gezongen lied van de dames P. M. en A. van den Berg, onder begeleiding op de viool door den heer H. Zuiderveld, waarin Roden werd bezongen temidden van de prachtdécors van den Roder kunstschilder F. de Vries -o.m. het oude stroompje "de Bitse", waaraan het gezelschap zijn naam ontleende, met op den achtergrond de oude toren- was wel de clou van den avond. Dit bij uitstek origineele nummer van het overrijke programma verdient dan ook speciale vermelding.
Het uitermate groote succes, dat men heeft gehad met deze uitvoeringen is in een naburige plaats vermoedelijk reeds de aanstoot geweest, om eenzelfde amateurs-ensemble op te richten.
De heer P. van der Velde, die de hoofdacteur is en die ook zelf een prachtmedewerker is gebleken te zijn, kan met de andere leden met genoegen op het zoo geslaagde 6-tal uitvoeringen terugzien.

Agrarisch Nieuwsblad 25-02-1941